Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Andrew Zah b362cd8961
Put md files in their own happy directory
před 8 měsíci
md Put md files in their own happy directory před 8 měsíci
.gitignore don't track binary files před 8 měsíci
Makefile Put md files in their own happy directory před 8 měsíci
README.md add readme před 8 měsíci
header.yml initial commit před 8 měsíci

README.md

Convert MD -> PDF for Korean articles

make new touches a .md file for the current date.

make current (or just make) takes the current date’s .md file and generates a korean PDF with kotex using the xelatex engine.