Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Andrew Zah b362cd8961
Put md files in their own happy directory
před 11 měsíci
md Put md files in their own happy directory před 11 měsíci
.gitignore don't track binary files před 11 měsíci
Makefile Put md files in their own happy directory před 11 měsíci
README.md add readme před 11 měsíci
header.yml initial commit před 11 měsíci

README.md

Convert MD -> PDF for Korean articles

make new touches a .md file for the current date.

make current (or just make) takes the current date’s .md file and generates a korean PDF with kotex using the xelatex engine.